MAIN OFFICE : +90 216 470 50 41 FACTORY : +90 266 281 10 51

Elevator Machine-Motors

Bilim ve teknolojinin hızla ilerleyerek globalleşen çağımızda, dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik kriz ortamında koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlayıp sürekli kılarak yurtiçi ve yurtdışı müşteri portföyümüzü muhafaza edip, mümkün olursa genişleterek şirketimizin mevcudiyetini korumak temel önceliğimizdir.

Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa, standartlar, direktifler ve yürürlükteki mevzuata uymak temel prensibimizdir.

Müşteri memnuniyetinin çalışanlarımızdan geçtiği bilinci ile personelimizin eğitimine ve bilinçlendirilmesine her zamankinden fazla önem vererek, tüm ürün ve hizmetlerimizde müşteri ihtiyaçlarının zamanında, güvenli ve güvenilir düzeyde karşılanması sayesinde müşterinin memnuniyetini sağlamak ve çalışanlarımızın yaşam standardını muhafaza etmek temel hedefimizdir.

İşçi Sağlığı ve İş güvenliğine azami özen göstererek, çevreye zarar vermemeyi, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı görev olarak algılıyoruz.
Şirketimizin verimini artırarak ve maliyetlerimizi düşürerek kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanıp, kalite hedeflerimize ulaşacağımıza ve bu kriz ortamından güçlenerek çıkacağımıza inanıyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. M. Mustafa Öngay