MERKEZ : +90 216 470 50 41 FABRİKA : +90 266 281 10 51

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 10/02/2016 tarihli almış olduğu karara istinaden; 26/03/2016 tarihinde, saat: 11:00’da, Örnek Mah. Şehit Cahar Dudayev Cad. No:111/2 Ataşehir/İstanbul merkez adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  Buna göre;


Hissedarların toplantıdan evvelki gün olan 25/03/2016 Cuma günü saat 17:30’daki mesai bitimine kadar hisse senetleri veya gerekli belgeleri ibraz sureti ile Genel Kurula katılmak için giriş kartlarını almaları,

Bilanço, kar—zarar hesaplarını içeren yıllık faaliyet raporunun 10.03.2016 tarihinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin emrine amade tutulacağı duyurulur.
Yönetim Kurulu
GÜNDEM
 
PROTAŞ  Proje, Mühendislik, İnşaat, Elektrik, Sanayi ve Ticaret A. Ş. ’ nin 26.03.2016 tarihli Olağan Yıllık Genel Kurul  Toplantısının gündemi:
 
1-   Açılış ve Saygı Duruşu,
2-   Divan Teşkili,
3-   Genel Kurul Tutanağının Divan Heyetince imzalanması konusunda Divana yetki verilmesi,
4-   Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve tasdik edilmesi,
5-   Şirketin 2015 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve tasdiki,
6-   Yönetim Kurulu’nun aklanması,
7-   Yeni Yönetim Kurulu’nun ücretlerinin  belirlenmesi,
8-   Dilek ve temenniler,
9-  Kapanış.