MERKEZ : +90 216 470 50 41 FABRİKA : +90 266 281 10 51

Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Yönetim Kurulunun  23.11.2017  tarihli almış olduğu karara istinaden;  20.12.2017  tarihinde, saat 13:30’da, Örnek Mah. Şehit Cahar Dudayev Cad. No:111 D:2 Ataşehir / İstanbul merkez adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. Buna göre;
 
- Hissedarların toplantıdan evvelki gün olan 19.Aralık.2017 Salı günü saat   17:30’daki  mesai  bitimine kadar hisse senetleri veya gerekli belgeleri ibraz sureti ile Olağanüstü Genel Kurula iştirak belgelerini almaları duyurulur.
                                                                                                         Yönetim Kurulu
 
                                                                          GÜNDEM
 
PROTAŞ  Proje, Mühendislik, İnşaat, Elektrik, Sanayi ve Ticaret A. Ş. ’ nin 20.Aralık.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul  Toplantısının gündemi:
 
1-  Açılış ve Saygı Duruşu,
2-  Divan Teşkili,
3-  Genel Kurul Tutanağının Divan Heyetince imzalanması konusunda Divana yetki verilmesi,
4-  Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul Gerekçe Raporunun okunması ve tasdik edilmesi,
5-  Mehmet Cömert’in  istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ortaklarımızdan Abdullah
      Kayıkçıbaş’ın aday gösterilmesine,
6-  Şirket Merkezini  oluşturan Madde 4. MERKEZ VE ŞUBELER  maddesinin eski şekli aşağıda    
      verilmiştir.  Bu maddenin yeni şeklinin tartışılarak kabul edilmesi:
 
Madde 4. MERKEZ VE ŞUBELER: ( ESKİ ŞEKLİ ) :
Şirketin merkezi İstanbul’dur.
Şirket merkezinin adresi; FEHMİ TOKAY CADDESİ  GÖZTEPE PLAZA  NO:12 KAT:3 DAİRE :6  ATAŞEHİR-İSTANBUL’DUR.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş  şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket yönetim kurulu kararıyla, Ticaret Siciline Tescil, Türkiye  Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirmek ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında  şubeler, satış mağazaları, depoları, fabrikalar ve benzeri tesisler açabilir, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.
19.Ocak.2016 tarih ve 8992 sayılı Türkiye Ticaret Sic. Gazetesinde yayınlanan değişiklik ile:
Şirket Merkezinin adresi taşınma gerekçesi ile
ŞEHİT CAHAR DUDAYEV CAD. No. 111     KAT: 2 ATAŞEHİR / İSTANBUL   
Olarak kayıt ve tescil edilerek sicil kayıtlarımıza İşlenmesi için gereğine karar verilmiştir.       
 
Madde 4. MERKEZ VE ŞUBELER: ( YENİ ŞEKLİ ) :
Şirketin merkezi Balıkesir’dir.
Şirket merkezinin adresi; ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  10. CADDE  NO. 8   ALTIEYLÜL   BALIKESİR ‘ DİR.  
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş  şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket yönetim kurulu kararıyla, Ticaret Siciline Tescil, Türkiye  Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirmek ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında  şubeler, satış mağazaları, depoları, fabrikalar ve benzeri tesisler açabilir, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.
 
7-  Dilek ve temenniler
8-  Kapanış.