MERKEZ : +90 216 470 50 41 FABRİKA : +90 266 281 10 51

YÖNETİM KURULU KARARI

        Yönetim Kurulu Üyeleri  Şirketin Balıkesirdeki Fabrikasında toplanarak, gerekli
      çoğunluğun  sağlanmasından sonra  görüşmelere geçilerek aşağıdaki  kararlar alındı:

          KARAR NO                    :     2017/01
          KARAR  TARİHİ             :     02.01.2017
          HAZIR BULUNANLAR  :     MEHMET  MUSTAFA ÖNGAY
                                                       MEHMET  CÖMERT
                                                          

      Ekim Ayında yapılan Yönetim  Kurulu Toplantımızda alınan karar gereği sermaye artırımı bloke
      hesabı Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi olarak belirlenmiş idi. Bu sefer bu banka ve hesabı
      İŞ Bankası Balıkesir  Şubesi   Şube No. 2100 – Hesap No. 2591693
      IBAN  TR31 0006 4000 0012 1002 5916 93    olarak değiştirilmiş Sermaye Artırımı
      taahhüdünde  bulunan  ortaklarımız durumdan haberdar edilmiştir.
 
      02.Ocak.2017 tarihi itibariyle İŞ  Bankası Balıkesir Şubesi  Bloke Sermaye
      Hesabına  yatırılan rüçhan hakkı kullanım bilgileri değerlendirilmiştir.
 
      Buna göre , kullanılan rüçhan hakkı bedelleri  karşılığı taahhüt tutarları ve oluşan sermaye
      yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 

     
 
      Oluşan bu tablo doğrultusunda 28.Ocak.2017 Cumartesi günü saat 11:00 de 
      Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının ilişik gündem gereğince  Şirket Merkezinde
      toplanmasına, bunun için:
 
      a)  Genel Kurul toplantısının Ticaret Sicili Gazetesinde ve web sayfamızda ilan
            edilmesine,
 
      b)  Hissedarların toplantıdan evvelki gün olan 27.Ocak.2017 Cuma günü saat
           17:30’daki  mesai  bitimine kadar hisse senetleri veya gerekli belgeleri ibraz
           sureti ile Genel Kurula iştirak belgelerini almalarına,
     
     c)  Alınan bu belgelere göre pay sahipleri cetvelinin düzenlenmesine,
 
karar verilmiştir.
 
 
                      BAŞKAN                                                                                ÜYE                             
                      M. MUSTAFA  ÖNGAY                                                            MEHMET  CÖMERT
                      11564387858                                                                           25408808454